Ysgrifennu Creadigol

Rydym yn herio pobl i greu un darn o ysgrifennu sy’n hyd at 500 gair. (Os ydych chi’n teimlo’n greadigol iawn gallwch greu mwy nag un darn o waith.)

Rydym eisiau i bobl greu a rhannu eu cerddi, eu straeon byrion a mwy, nid yn unig i fod yn rhan o gasgliad o straeon ond hefyd gobeithio i gael eu troi’n straeon sain neu’n ffilmiau byrion.

Os oes gennych chi unrhyw ffotograffau, brasluniau neu unrhyw beth arall y byddech yn hoffi ei rannu, byddem yn gwerthfawrogi hynny.

Os ydych chi eisiau trafod unrhyw syniadau gallwch gysylltu â: Claudette ar 07850 143178

I rannu eich ysgrifennu ar e-bost, anfonwch i: claudetteevans22@gmail.com

I rannu eich ysgrifennu drwy’r post, anfonwch i: 5 Wimmerfield Crescent, Killay, Abertawe, SA2 7BU (marciwch i sylw Andre van Wyk)

Rydym yn deall na fydd rhai pobl yn gallu rhannu pethau efallai nes bod newidiadau o ran sut gallwn ni gysylltu â’n gilydd efallai y byddwch eisiau gofyn i aelod o’r teulu neu ffrind eich helpu chi gyda hyn neu ddim ond cadw eich gwaith yn ddiogel yn barod ar gyfer pan fydd pethau’n newid ac wedyn gallwn ei gasglu gennych chi.”

Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: