Fy Nyddiau Chwaraeon

Ein her yw i chi rannu eich hoff atgofion yn gysylltiedig â chwaraeon, yn ddigwyddiadau, eich gyrfa chwaraeon, atgofion am yr ysgol neu gyfnodau rydych wedi’u treulio mewn clybiau a chymunedau lleol.

Gallwch ysgrifennu’r rhain ond hefyd mae gennym ni ddiddordeb mewn cofnodi eich llais yn adrodd eich stori – y cyfan rydych chi ei angen yw ffôn (neu we-gamera efallai i rai). Gallwn gael rhywun arall i fod yn llais eich stori os yw’n well gennych chi.

I gymryd rhan yn yr her yma:-

Dros y ffôn: André van Wyk – 07591 200119
(Ffoniwch rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener rhwng 10am a 12:30pm ac 1pm a 5pm)

Ar e-bost: strongertogetherbridgend@gmail.com
Drwy’r post: 5 Wimmerfield Crescent, Killay, Abertawe, SA2 7BU (marciwch i sylw Andre van Wyk)

Hafan

Back to Creative Challenges page

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: