Deg Uchaf Pen-y-bont

Ein her i chi yw i chi feddwl yn ôl i’r gorffennol a rhestru yn eu trefn y 10 cân bwysicaf i chi sydd hefyd yn ganeuon gwych i grwpiau o bobl eu canu efallai.

Os ydych chi eisiau gallwch rannu eich ’10 Uchaf’ gyda ni fel a ganlyn:- Ar e-bost : andre.van.wyk@awen-wales.com

Drwy’r post: 5 Wimmerfield Crescent, Killay, Abertawe, SA2 7BU (marciwch i sylw Andre van Wyk)

Rydym yn gobeithio gallu dewis y caneuon mwyaf poblogaidd a chreu DVD cydganu yn ystod yr wythnosau sydd i ddod, gan weithio gyda’n côr ar-lein. Efallai y byddwch eisiau i ffrindiau, teulu neu gefnogaeth leol yn y gymuned eich cynorthwyo chi gyda rhannu eich Deg Uchaf.

Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: