Cwrdd â’r Tîm

Rydym ni’n dîm bach o bobl gyfeillgar a chreadigol sy’n edrych ymlaen at ddod i’ch adnabod chi.

Claudette Evans

Fi yw Claudette a cyn ymddeol i Gymru i ddilyn fy hobïau lawer, roeddwn i’n gerddor proffesiynol, yn perfformio, addysgu, yn ogystal ag ysgrifennu caneuon ac yn recordio artistiaid lleol yn fy stiwdio. Nawr mae gennyf amser i fwynhau ysgrifennu, yn enwedig straeon byrion, ffotograffiaeth, darlunio, a gwneud fideos yn ogystal ag edrych ar ôl y ddau gi sydd gennyf. Mae cyfuno’r holl sgiliau wedi arwain at nifer o ganeuon am ‘gŵn’ ar YouTube! Felly, rwy’n edrych ymlaen at weld beth sydd gennych i’w gynnig o ran straeon a/neu luniau.

Anfonwch e-bost ataf: claudetteevans22@gmail.com

Izzy Thomas

Fi yw Izzy a dwi’n gerddor ac yn athrawes gerddoriaeth yng Nghaerdydd. Fy hoff beth yn y byd yw rhoi profiadau cerddoriaeth cadarnhaol i bobl – yn aml bydd pobl yn credu nad ydyn nhw’n gerddorol oherwydd profiadau gwael pan yr oedden nhw’n iau. Dwi’n credu bod pawb yn gallu creu cerddoriaeth a dwi’n edrych ymlaen at eich helpu chi i adeiladu eich sgiliau canu neu ar offeryn o’ch dewis!

Beth am wneud y mwyaf o’r amser hwn a gwneud rhywbeth yr ydych chi wastad wedi eisiau ei wneud. Dwi’n edrych ymlaen at gwrdd â chi ac i gychwyn arni.

Anfonwch e-bost ataf: isabel.g.thomas@gmail.com

Joel Jordan

Helo, fi yw Joel a dwi wedi bod yn rhoi gwersi bas, gitâr, a’r iwcalili yn broffesiynol dros y tair blynedd diwethaf. Dwi’n edrych ymlaen at rannu’r hyn yr wyf yn ei wybod gydag unigolion sydd â diddordeb mewn unrhyw un o’r offerynnau hyn

André van Wyk

Helo, fi yw André a dwi’n gweithio i Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. Rwyf wedi priodi ac mae gennyf ddau blentyn hyfryd. Nhw yw’r rhai yr ydych yn siŵr o fod wedi’u gweld yn gwneud eu fersiwn eu hunain o’r gân wreiddiol Strong. Dwi wrth fy modd yn clywed pobl yn siarad am eu bywydau a’r hyn sy’n eu hysbrydoli, felly beth am fy ffonio i ddweud wrthyf am eich atgofion melys wrth dyfu i fyny a’ch cyflawniadau chwaraeon. Fe wnaf i’ch helpu chi i gofnodi’r eiliadau gwerthfawr hynny a gyda’n gilydd gallwn greu fideo neu recordiad sain y gallwch chi a’ch anwyliaid ei drysori. Gobeithio y gallwn ni siarad cyn hir!

Anfonwch e-bost ataf: andre.van.wyk@awen-wales.com

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: