Creu Cardiau Crefftus

Yn ystod y cyfnod heriol yma mae’r genedl yn ddiolchgar i amrywiaeth eang o sefydliadau a/neu unigolion sydd wir yn wynebu’r her yma. I rai, gall fod yn sefydliadau mawr yn gysylltiedig ag iechyd a gofal cymdeithasol, gweithwyr archfarchnad neu efallai bobl arbennig sy’n gwneud yn siŵr bod popeth yn iawn, a oes angen unrhyw beth o’r siop, diweddariadau am beth sy’n digwydd ac ati.

Mae ein her i chi fel a ganlyn:-

  • Dewis i bwy ydych chi eisiau creu cerdyn diolch
  • Creu cynllun a disgrifio beth mae’r cynllun hwnnw’n ei olygu i chi
  • A ydych chi eisiau ysgrifennu geiriau neu bennill bychan y tu mewn i’ch cerdyn

    Os ydych chi’n gallu rhannu beth rydych chi wedi’i greu, anfonwch ef ymlaen:-
    Ar e-bost: jane.thomas@bridgend.gov.uk

Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: