Côr Ar-lein Cryfach Gyda’n Gilydd

Rydym yn gobeithio sefydlu sesiwn côr ar-lein wythnosol gan ddefnyddio Zoom.com – y platfform ar-lein lle gall y rhai sydd â diddordeb ganu gyda’i gilydd.

Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd rhaid i chi allu cael mynediad i’r rhyngrwyd a bod â gwe gamera (bydd ffôn symudol clyfar yn gweithio hefyd). Rydym yn gwerthfawrogi nad yw pawb yn gallu gwneud hyn, ond mae llawer yn gallu.

I gofrestru eich diddordeb a chael help gyda sut i gael mynediad i’r sesiynau, anfonwch e-bost i:

strongertogetherbridgend@gmail.com

Ar ôl i chi gofrestru, ymunwch â ni ar-lein bob dydd Llun rhwng 11am a hanner dydd, ond mewngofnodwch am 10:30am os ydych chi angen help technegol os nad ydych wedi gwneud hyn erioed o’r blaen.

Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: