Atgofion Hapus

Oes gennych chi atgofion hapus am dyfu i fyny y byddai eraill yn gallu uniaethu â nhw ac y byddech yn hapus i’w rhannu gyda ni?

Rydym yn gofyn i chi ysgrifennu eich atgofion ond hefyd rydym eisiau i chi gofnodi eich llais yn dweud eich stori.

Fe allwn ni wneud hyn drwy alwad ffôn neu alwad fideo neu gallwn gael rhywun arall i fod yn llais eich stori. I gymryd rhan yn yr her yma:-

Dros y ffôn: André van Wyk – 07591 200119
(Ffoniwch rhwng dydd Mawrth a dydd Gwener rhwng 10am a 12:30pm ac 1pm a 5pm)

Ar e-bost: strongertogetherbridgend@gmail.com
Drwy’rpost: 5 Wimmerfield Crescent, Killay, Abertawe, SA27BU (marciwchisylwAndrevanWyk)

Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: