Annwyl Ddyddiadur

Ein her i chi yw cadw dyddiadur o’ch meddyliau a’ch myfyrdodau yn ystod y cyfnod yma o “gadw pellter cymdeithasol” drwy geisio cofio amseroedd yn eich gorffennol pan oedd gennych chi rwystrau i’w goresgyn – gallai hyn fod yn chi ar eich pen eich hun neu gydag eraill – beth wnaethoch chi ei ddysgu sydd o help heddiw.

Rydym eisiau i chi wneud o leiaf 2 gofnod ‘Annwyl Ddyddiadur’ yr wythnos os yw hynny’n bosib.

Eich meddyliau a’ch myfyrdodau personol chi sydd yn eich dyddiadur – os oes gennych chi rywbeth rydych yn awyddus i’w rannu, dewiswch un o’r opsiynau canlynol:-

Ar e-bost: andre.van.wyk@awen-wales.com
Drwy’r post: 5 Wimmerfield Crescent, Killay, Abertawe, SA2 7BU (marciwch i sylw Andre van Wyk)

“Rydym yn deall na fydd rhai pobl yn gallu rhannu pethau efallai nes bod newidiadau o ran sut gallwn ni gysylltu â’n gilydd – efallai y byddwch eisiau gofyn i aelod o’r teulu neu ffrind eich helpu chi gyda hyn neu ddim ond cadw eich gwaith yn ddiogel yn barod ar gyfer pan fydd pethau’n newid ac wedyn gallwn ei gasglu gennych chi.”


Hafan

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: