Adnoddau Defnyddiol

Mae Cryfach Gyda’n Gilydd yn ymwneud â chefnogi ein gilydd ac yn yr ysbryd hwnnw hoffem argymell gwrando ar bodlediad Take Care a grëwyd gan ofalwyr ar gyfer gofalwyr yn ardal bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, ac a gynhelir gan Geoff Cheetham.

Yno, cewch straeon ysbrydoledig a gwybodaeth ddefnyddiol. Hefyd, dyma ddolen i wefan Ageing Well in Bridgend sy’n gweithredu fel ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol i helpu pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth bob dydd a theimlo cysylltiad â’u cymunedau lleol.

Gall ychydig o gymorth fod o fudd i bob un ohonom ar adegau pan fo bywyd yn anodd, felly beth am gysylltu gydag un o’n Cydlynwyr Cymunedol Lleol neu ein Llywwyr Cymunedol sy’n helpu pobl i ddatblygu eu cryfderau.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: